πτυχια

Πτυχία

Οι δάσκαλοι, μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των σχολών τους με τα πτυχία έγχρωμων και μαύρων ζωνών, τα οποία παρέχονται από την Ε.Ο.Α. καθώς και από τις Παγκόσμιες Ομοσπονδίες, με τις οποίες συνεργάζεται.

  • Φωτογραφιες - Βιντεο >>

  • Dynamic Sports >>